• plotas
  • plotas
  • plotas
  • plotas
Πλώτας - Ειδή Υγιεινής, Υδραυλικά, Προμήθειες Πλοίων Πλώτας - Ειδή Υγιεινής, Υδραυλικά, Προμήθειες Πλοίων

Προϊόντα

Αρχική

 

Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΛΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέσω της συνεχής ανάπτυξης των συνεργασιών της, αποτελεί έναν σταθερό συνεργάτη, με ευελιξία στην παροχή μεγάλου φάσματος προϊόντων, υπηρεσιών και γενικότερα λύσεων, προσαρμοζόμενες στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

 


Η πελατοκεντρική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στους χώρους δραστηριοποίησης τους. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της εταιρείας έχει ως κύριο στόχο την μέγιστη ικανοποίηση των συνεργατών της.